Kamis, 02 April 2009

99 RISALAH-RISALAH KEBENARAN • Bagaimanakah Allah memberi Wahyu-Nya? : Pandangan Islam Mengenai Wahyu


Surah 42 ayat 51-52 dengan jelas menyatakan bahawa Allah s.w.t. tidak bercakap dengan manusia melainkan melalui suatu ruh – Quran yang menghidupkan hati. Inilah sebabnya Allah 'mendedahkan' diriNya melalui Nabi-nabi terpilih yang digelar ‘Rasul’ yang bererti ‘yang diutus’. Nabi-nabi ini hanya manusia sahaja dan terhad kebolehan mereka. Wahyu dalam Islam ialah daripada Allah kepada manusia melalui nabi-nabi. Wahyu terakhir dan yang paling utama, menurut Islam, adalah Al-Qur’an. Ia diturunkan kepada Muhammad di antara 610-632 TM, melalui malaikat Jibril dalam proses yang dipanggil Nazil (‘untuk menurun’ tanzil ) yang membawa erti wahyu secara kata-demi-kata.

Renungilah papan yang terjaga (lauh-mahfuz) di syurga (surah 85 ayat 21,22). Papan-papan ini, di atas mana Al-Qur'an dikatakan ditulis untuk sediakala; tidak pernah diciptakan. Oleh kerana Allah adalah abadi dan tidak ada permulaanNya pula, adalah logik bahawa Al-Qur'an pun sama-sama abadi dan tidak ada titik permulaannya. Wahyu yang akhir ini yang dibawa melalui perantaraan nabi Muhammad s.a.w. adalah suci dan tidak dapat didugai atau dikritik oleh manusia. Jadi Al-Qur'an yang kita miliki hari ini adapun suci dan muktamad dari sediakala dan tidak boleh diubahkan teksnya.

Kita sepatutnya menyanjung al-Quran ini yang diturunkan Allah dan janganlah mempersoalkan hujah-hujahnya. Dapatkah seorang hamba mempersoalkan pemiliknya? Tidak! Jadi seorang Muslim tidak boleh mempersoalkan al-Quran.

Di sini, orang-orang Muslim menanyakan umat Kristian: Bagaimanakah dengan Al-Kitab kamu? Marilah kita berbanding Al-Qur'an dengan Al-Kitab (Bible).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terima kasih, biarkanlah komentar/tanggapan yang akan anda tulis tidak berdasarkan kebencian, kedengkian, atau rasa permusuhan. Tetapi biarkanlah apa yang anda tulis dapat menjadi bahan perenungan, kekuatan, dan sebagai kesaksian anda.
SILAHKAN TULIS KOMENTAR ANDA :

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.