Kamis, 02 April 2009

99 RISALAH-RISALAH KEBENARAN • Bagaimanakah Allah memberi Wahyu-Nya? : Isa Al-Masih, Kalimat Allah


Isa Al-Masih itu, tidak lain dan tidak bukan daripada penjelmaan Allah sendiri kepada umat manusia. Dia telah menolak semua pengantara-pengantara yang lain untuk berbicara kepada kita secara langsung. Di dalam Al-Masih ini sajalah, dapat manusia mengenal Tuhan.

Isa Al-Masih sendiri telah mengisytiharkannya, Filipus, seorang hawariyun dan pengikut hazrat 'Isa telah memintakan satu wahyu daripadanya, dan Hazrat 'Isa menjawab kepadanya "Sudah lama Aku bersama-sama kamu semua, dan kamu belum mengenal Aku juga, Filipus? Orang yang sudah melihat Aku juga, sudah melihat Bapa (iaitu Allah). Mengapa kamu berkata, "Tunjukkanlah Bapa kepada kami"? Filipus, tidakkah kamu percaya bahawa Aku bersatu dengan Bapa, dan Bapa bersatu dengan Aku? (Yahya 14 ayat 9-10)

Marilah kita membandingkan Wahyu Hazrat 'Isa (as) dengan wahyu-wahyu Allah yang lain.

Ciptaan Tuhan. Ia mengisytiharkan keagungan Allah, tetapi hakikat ini dipercayai dan dipegangi oleh para munafik dan penyembah-penyembah berhala juga. Apakah para munafik ini mengecam siapa Dia Allah dengan sempurnanya? Tidak. Mereka perlukan sesuatu yang lebih tinggi dari alam semulajadi untuk memberitahu mereka Siapakah Allah itu.


Mukjizat-mukjizat mensahkan yang seseorang Nabi itu diutus Allah. Tetapi perhatikanlah 'nabi-nabi' yang meluahkan ajaran-ajaran munafik yang menentang Allah yang sebenar dengan menyatakan terdapat banyak 'tuhan' dan dewa-dewa yang lain, ada pula di antara mereka menuntut diri mereka sebagai Tuhan! Ada pendita-pendita ugama Hindu dan ugama Buddha yang melakukan mukjizat sehingga menakjubkan orang-orang yang mencurigai mereka. Jadi adakah mukjizat-mukjizat mencukupi untuk membuktikan seseorang nabi itu diutus Allah? Tidak, kita memerlukan lebih daripada itu.


Al-Kitab, sebagai koleksi kata-kata nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus adalah Firman Allah yang utuh dan tidak bercela. Ia merupakan saksi Allah kepada KalimatNya Hazrat 'Isa (surah 4 ayat 171). Hazrat 'Isa sendiri berkata bahwa Al-Kitab/Bible secara keseluruhannya telah menyatakan tentang diriNya : "Sebenarnya Al-Kitab memberikan kesaksian tentang Aku" (Yahya 5 ayat 39). Al-Kitab bukannya penghujung di dalam pemahaman kita mengenai Wahyu, tetapi pangkal jalannya pula, satu 'papan tanda' yang mengacu arah kita kepada 'Isa Al-Masih. Akan tetapi, daya minda kita semata-mata tidak mencukupi bagi mengenal Allah dengan menyelidiki sebuah buku walaupun kita begitu alim, serius dan bertekad di dalam penyelidikan kita itu. Jadi, hanya melalui Roh Allah, boleh kita mengenal 'Isa Al-Masih di dalam ayat-ayat Al-Kitab.
Kita boleh faham kalau bagi umat Islam, fahaman ini mungkin mengelirukan dan mengancam. Untuk menjelaskan kebenaran ini kita perlukan satu perspektif dan sudut pandangan yang lebih sesuai. Satu kebiasaannya ialah untuk membandingkan Al-Qur'an dengan Al-Kitab, tetapi sebaliknya kita harus membandingkan Al-Qur'an dengan 'Isa Al-Masih sendiri, oleh kerana kedua-dua Kitab suci ini telah pun memberi gelaran "Kalimat Allah" kepada Hazrat 'Isa iaitu sebagai satu wahyu yang tulen kepada umat manusia.


--------------------------------------------------------------------------------

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terima kasih, biarkanlah komentar/tanggapan yang akan anda tulis tidak berdasarkan kebencian, kedengkian, atau rasa permusuhan. Tetapi biarkanlah apa yang anda tulis dapat menjadi bahan perenungan, kekuatan, dan sebagai kesaksian anda.
SILAHKAN TULIS KOMENTAR ANDA :

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.